Browsed by
Månad: september 2018

När Löfven förlorade och vann!

När Löfven förlorade och vann!

(Inlägget nedan skrevs strax efter höstens riksdagsval såsom en ”framtida återblick till valet 2018”. Helt fel blev det inte.)   Valet 2018 blev en brakförlust för den av Socialdemokraterna hittills förda, dominerande politiken. Majoriteten av väljarna hade sagt nej till Stefan Löfvens gäng. Sverigedemokraterna hade likt barnet i ”Kejsarens nya kläder” pekat på problemen med invandringen, som landet inte har klarat av att hantera. Därtill hade Sd så framgångsrikt pekat på även andra orsaker till missnöje, – beskattningen av pensionärer,…

Läs mer Läs mer

Missbrukade miljöavtryck

Missbrukade miljöavtryck

Är flyget  den värsta miljöboven? Ja, om man lyssnar på miljörörelsen, dvs det svenska miljöpartiet m.fl. Individuellt står flygresorna för en stor del av miljöavtrycket om man frånser allt utom utsläpp av koldioxid och avgaser. Nej, inte värre än andra transportslag om man för ett mera objektivt resonemang. ”Problemet” med flyget är dess exceptionella transporteffektivitet i jämförelse med andra trafikslag. Man reser långt på kort tid och kan därför årligen göra ett stort antal långväga resor. Som privatperson t.ex. mellan…

Läs mer Läs mer

Miljöanpassning utan sunt förnuft

Miljöanpassning utan sunt förnuft

Miljöpartiet (och regeringen) i Sverige kommer med förslag till jordens räddning som passar bäst i sagovärlden. T.ex den svenska flygskatten, som inte har någon betydelse för klimatet. Inte heller påverkas passagerarflödena annat än marginellt av en merkostnad på några hundra kronor per långväga resa. Möjligen påverkas barnfamiljers möjligheter till resor utanför den egna kommunen liksom också ”fattigpensionärers” möjligheter till umgänge med barn och barnbarn i olika delar av landet försvåras. Regeringen kan däremot glädjas över ökade skatteintäkter. Det senaste utspelet…

Läs mer Läs mer

Flygets miljöskatter

Flygets miljöskatter

Luftfarten utmålas av miljörörelsen som en stor miljöfara och klimatbov i jämförelse med andra trafikslag. Faktum är att miljöproblemen – inte bara sådana som berör luftfart – är komplicerade och vid närmare granskning med hänsyn tagen till alla faktorer kan slutsatserna bli något annat än vad som är allmän tro. Denna blogg syftar till att bredda diskussionen om miljö och klimat samt betydelsen av olika åtgärder till skydd för miljön.