Miljöanpassning utan sunt förnuft

Miljöanpassning utan sunt förnuft

Miljöpartiet (och regeringen) i Sverige kommer med förslag till jordens räddning som passar bäst i sagovärlden. T.ex den svenska flygskatten, som inte har någon betydelse för klimatet. Inte heller påverkas passagerarflödena annat än marginellt av en merkostnad på några hundra kronor per långväga resa. Möjligen påverkas barnfamiljers möjligheter till resor utanför den egna kommunen liksom också ”fattigpensionärers” möjligheter till umgänge med barn och barnbarn i olika delar av landet försvåras. Regeringen kan däremot glädjas över ökade skatteintäkter.

Det senaste utspelet med p-avgifter vid köpcentra är ett annat klimatpolitiskt nonsens. Attacken på dieselbilar driver folk till att börja köpa bensindrivna bilar med följden att luktstötar av bensinångor – oförbrända kolväten – har blivit allt vanligare under sommaren som gått. Subventioner till elcyklar är naturligtvis trevligt för alla som planerar att skaffa elcyklar, men ett slag i luften för att påverka klimatet. Luftpumpar för cyklister, som inte klarar av att pumpa sin cykel med en vanlig cykelpump för några tior, är ytterligare ett exempel på miljöpolitiskt nonsens. Och vad händer när batterier till elcyklar och elbilar skall förnyas?

Lämna ett svar