Browsed by
Kategori: Klimat och miljö

”De måste betala….”

”De måste betala….”

Analys: De måste betala… Rätt! Miljöansvaret måste ligga på företag, industrier, regering och kommuner. Det fungerar inte med att överföra ansvaret på konsumenterna, som saknar förutsättningar att bedöma vad som är rätt och vad som är fel. Hittills har konsumenttrycket i brist på bättre haft en viss inverkan på industri och handel som ett uttryck för vad konsumenterna vill ha. Men inverkan på miljöskadornas omfattning har varit marginell. Generellt saknar konsumenten möjlighet att bedöma konsumtionsprodukternas miljöfarlighet. Inte ens med fullvärdig…

Läs mer Läs mer

Hållbar samhällsekonomi och ett hållbart samhälle!

Hållbar samhällsekonomi och ett hållbart samhälle!

Efter en debattomgång i Facebook om bl.a. olika politiska systems (vänster/höger) betydelse miljö och klimat kommenterade jag följande inlägg: ”……………………………För mig är det uppenbart att envar politiskt tänkande människa måste fundera på allvar hur en hållbar samhällsekonomi och hur ett hållbart samhälle skall se ut. Man kan inte enbart vara emot utan man måste också vara för någonting och på denna fråga har Hannes av begripliga skäl inget svar. Det behövs politiska visioner. Och ett är säkert – ” marknaden”…

Läs mer Läs mer

Att ha talang är inte nog!

Att ha talang är inte nog!

Känner du dig som en bluff? Emma Frans vet! Emma Frans om våra svårigheter att bedöma vår egen – och andras – kompetens Känner du dig som en bluff? Då kan du i själva verket vara ett geni.Den här videon publicerades första gången under 2018. Slået op af Svenska Dagbladet – SvD i Tirsdag den 12. februar 2019 ”Att ha talang är inte nog: man måste också ha er tillåtelse till det – inte sant, mina vänner?” (Nietzsche). Dessvärre är…

Läs mer Läs mer

Om den stora miljöfaran

Om den stora miljöfaran

  Jan Guillou: ”Politiska högern är den stora miljöfaran” Aftonbladet 17 februari 2019 Visst! Högerstyrd privat girighet är ett stort hot, samtidigt som möjligheten att förtjäna pengar på miljöanpassad teknik kanske är den motor som behövs för att klara klimat och miljö med miljarder människor på jorden. Vänsterstyrd miljöstyrning har åtminstone hittills inte varit effektiv. Bidrag till elcyklar och felkonstruerade miljöskatter som mest drabbar folk med små inkomster. Miljardsatsningar på tågsystem för att ersätta flygtrafik på korta och medellånga resor,…

Läs mer Läs mer

Östergötlands första naturreservat – under ytan

Östergötlands första naturreservat – under ytan

Östergötlands första naturreservat    Publicerad 17 februari 2019 SVT Något för Åland att ta efter? Drömmen om att ”skärgården ska leva” har haft sina avigsidor. Av vägbankar tillltäppta sund och andra vattenområden, fiskodlingar och intensiv trafik med stora fartyg mitt i ett unikt område som till stora delar borde ha varit ett naturreservat. Fördelat per person på skärgårdsbefolkningen torde miljöavtrycket vara betydande samtidigt som skärgården har förlorat en del av dess ursprungliga dragningskraft. Frågan är om den förda politiken har fått…

Läs mer Läs mer

Klokare beslut om miljöstyrning av trafiken behövs

Klokare beslut om miljöstyrning av trafiken behövs

Bred kritik mot regeringens förslag om förbud mot dieselbilar  (ref. SVT Nyheter 23/1 2019) Det finns flera skäl till att skynda långsamt i ansträngningarna att ”rädda miljön och klimatet”. I Sverige angriper man motortekniken, diesel – bensin – el m.m., istället för att oberoende därav prioritera utsläpp under produktion och gång. ”Teknikrasism” med tvära kast och helt onödiga felsatsningar som följd. När dieselbilar helt riktigt utpekades som miljömarodörer för 30 år sedan, åtgärdades de på den tiden kända utsläppsproblemen snabbt….

Läs mer Läs mer

Moderaterna har delvis rätt om de svenska klimatutsläppen

Moderaterna har delvis rätt om de svenska klimatutsläppen

Strunt! Om man räknar som Miljöpartiet, har utsläppen minskat när Miljöpartiet har haft hand om regeringens miljöpolitik, medan Moderaterna visar att utsläppen har ökat under samma tid. Skillnaderna är baserade på olika indata, men i detta fall ändå ganska marginella. Så är det ofta. Man väljer det underlag som bäst ger stöd åt egna påståenden. Diagrammen visar närmast, att oberoende av hur man räknar, har regeringens inverkan på utsläppen på kort sikt varit ytterst marginell – trots elcyklar och skrämselpropaganda….

Läs mer Läs mer

Klimatmötet har avslutats

Klimatmötet har avslutats

Nu presenteras nya klimatavtalet Klimatmötet har avslutats och nu börjar förberedelserna inför nästa klimatmöte. Ett stort steg för det globala samarbetet och ett litet steg för klimatet. Bra är att man åtminstone har kommit överens om att rapportera miljöprestanda till varandra. Hur det sedan blir i praktiken är en annan fråga, vilket påminner mig om våra försök medan jag tjänstgjorde inom Mariehamns stad att genom UBC (Union of Baltic Cities) få städer och kommuner inom Östersjöns tillrinningsområde att rapportera om…

Läs mer Läs mer

Flygets miljöpåverkan och järnvägstrafik

Flygets miljöpåverkan och järnvägstrafik

https://pergrankvist.se/2018/01/27/ Mycket bra om flygets miljöpåverkan och klargörande om den mer eller mindre uteblivna höghöjdseffekten inom inrikesflyget i Sverige. Samma måste naturligtvis gälla även för kortare flygningar internationellt över nationsgränserna med turbopropellerdrivna flygplan, som aldrig kommer upp till höga höjder. Även om tyvärr många undantag finns och mängden privata resenärer är stor, reser enskilda normalt inte mer än någon enstaka gång per år till avlägsna mål. Det myckna medellånga och långväga resandet står politiker, tjänstemän och affärsvärlden för. Kanske inte…

Läs mer Läs mer

Ekologisk mat sämre för klimatet?

Ekologisk mat sämre för klimatet?

Återigen ett prov på naturens komplexitet. Dock icke överraskande. Förenklat ger odling med konstgödsel och kemiska bekämpningsmedel – i jämförelse med s.k. ekologisk odling – större produktionsvolymer i förhållande till produktionsareal och koldioxidekvivalenter, medan kvaliteten är ifrågasatt och odlingsjorden riskerar att utarmas. Av artikeln kan man även komma till hur tokigt det är att ensidigt stirra sig blind på koldioxidekvivalenter utan att ta hänsyn till hur naturen fungerar. Följaktligen även faran med att vid ekologisk odling dogmatiskt följa fastställda principer…

Läs mer Läs mer