Browsed by
Kategori: Livstil

Ekologisk mat sämre för klimatet?

Ekologisk mat sämre för klimatet?

Återigen ett prov på naturens komplexitet. Dock icke överraskande. Förenklat ger odling med konstgödsel och kemiska bekämpningsmedel – i jämförelse med s.k. ekologisk odling – större produktionsvolymer i förhållande till produktionsareal och koldioxidekvivalenter, medan kvaliteten är ifrågasatt och odlingsjorden riskerar att utarmas. Av artikeln kan man även komma till hur tokigt det är att ensidigt stirra sig blind på koldioxidekvivalenter utan att ta hänsyn till hur naturen fungerar. Följaktligen även faran med att vid ekologisk odling dogmatiskt följa fastställda principer…

Läs mer Läs mer

Klimatångest

Klimatångest

Klimatångest är numera ett så allvarligt problem att man i Sverige har föreslagit att skattemedel skall användas för att folket skall kunna leva med sin ångest. Efter Miljöpartiets försök att utnyttja sommarens exceptionella värmebölja i syfte att skrämma folk till valurnorna för att rösta på Miljöpartiet, ä klimatångest inget oväntat fenomen. I panik söker man nu efter lösningar som ska rädda oss från syndafloden. Problemet är att effekterna är ytterst marginella.