Browsed by
Kategori: Miljö & Klimat

Greta dömer ut COP25

Greta dömer ut COP25

Jan Westerberg14 december 2019 Helt rätt, Greta! Det blir mest bara snack. Men med allt vattentramp runtom i världen i anslutning till magnifika konferenser och med ungdomliga protester för ett bättre miljöskydd anar världens industriledare redan vad som komma skall och håller redan på – sakta men säkert – att anpassa sin produktutveckling till framtida ännu outtalade krav. Deras mål är att även i framtiden kunna förtjäna pengar och då kan man inte vara lomhörd inför vad den yngsta generationen…

Läs mer Läs mer

Greta Thunbergs budskap

Greta Thunbergs budskap

Jan Westerberg11 december kl. 18:33 Jag förstår inte riktigt nödvändigheten i att Kina och Indien m.fl. måste för att uppnå millimeterrättvisa få upprepa alla misstag som västerländerna har gjort sedan mer än 100 år tillbaka i tiden under den tekniska utveckling som har gett oss det välstånd vi har. Idag har dessa länder tillgång till modernt kunnande och modern teknik, som därtill numera till och med produceras i dessa länder. Miljörörelsen borde åka till kinesiska gränsen med budskapet att ”Det…

Läs mer Läs mer

Sveriges ”demokratiminister”?

Sveriges ”demokratiminister”?

Jan Westerberg 9 december kl. 09:32 Är bästa vägen till framtidens miljöanpassade värld ett enpartisystem med det svenska miljöpartiet i ledningen? Knappast! Amanda Linds demokratisyn är häpnadsväckande och skrämmande. Endast ”rättroende” får man prata med enligt Linds värderingar. En sådan anti-demokratisk uppfattning är inte ovanlig i många andra länder, men knappast gångbar i vår del av världen. Något som också förvånar är att så många utan att reflektera över vad hon säger sväljer detta helhjärtat. Ulf Kristersson, liksom övriga, som…

Läs mer Läs mer

Hållbar samhällsekonomi och ett hållbart samhälle!

Hållbar samhällsekonomi och ett hållbart samhälle!

Efter en debattomgång i Facebook om bl.a. olika politiska systems (vänster/höger) betydelse miljö och klimat kommenterade jag följande inlägg: ”……………………………För mig är det uppenbart att envar politiskt tänkande människa måste fundera på allvar hur en hållbar samhällsekonomi och hur ett hållbart samhälle skall se ut. Man kan inte enbart vara emot utan man måste också vara för någonting och på denna fråga har Hannes av begripliga skäl inget svar. Det behövs politiska visioner. Och ett är säkert – ” marknaden”…

Läs mer Läs mer

Klokare beslut om miljöstyrning av trafiken behövs

Klokare beslut om miljöstyrning av trafiken behövs

Bred kritik mot regeringens förslag om förbud mot dieselbilar  (ref. SVT Nyheter 23/1 2019) Det finns flera skäl till att skynda långsamt i ansträngningarna att ”rädda miljön och klimatet”. I Sverige angriper man motortekniken, diesel – bensin – el m.m., istället för att oberoende därav prioritera utsläpp under produktion och gång. ”Teknikrasism” med tvära kast och helt onödiga felsatsningar som följd. När dieselbilar helt riktigt utpekades som miljömarodörer för 30 år sedan, åtgärdades de på den tiden kända utsläppsproblemen snabbt….

Läs mer Läs mer

Moderaterna har delvis rätt om de svenska klimatutsläppen

Moderaterna har delvis rätt om de svenska klimatutsläppen

Strunt! Om man räknar som Miljöpartiet, har utsläppen minskat när Miljöpartiet har haft hand om regeringens miljöpolitik, medan Moderaterna visar att utsläppen har ökat under samma tid. Skillnaderna är baserade på olika indata, men i detta fall ändå ganska marginella. Så är det ofta. Man väljer det underlag som bäst ger stöd åt egna påståenden. Diagrammen visar närmast, att oberoende av hur man räknar, har regeringens inverkan på utsläppen på kort sikt varit ytterst marginell – trots elcyklar och skrämselpropaganda….

Läs mer Läs mer

Flygets miljöpåverkan och järnvägstrafik

Flygets miljöpåverkan och järnvägstrafik

https://pergrankvist.se/2018/01/27/ Mycket bra om flygets miljöpåverkan och klargörande om den mer eller mindre uteblivna höghöjdseffekten inom inrikesflyget i Sverige. Samma måste naturligtvis gälla även för kortare flygningar internationellt över nationsgränserna med turbopropellerdrivna flygplan, som aldrig kommer upp till höga höjder. Även om tyvärr många undantag finns och mängden privata resenärer är stor, reser enskilda normalt inte mer än någon enstaka gång per år till avlägsna mål. Det myckna medellånga och långväga resandet står politiker, tjänstemän och affärsvärlden för. Kanske inte…

Läs mer Läs mer

Ekologisk mat sämre för klimatet?

Ekologisk mat sämre för klimatet?

Återigen ett prov på naturens komplexitet. Dock icke överraskande. Förenklat ger odling med konstgödsel och kemiska bekämpningsmedel – i jämförelse med s.k. ekologisk odling – större produktionsvolymer i förhållande till produktionsareal och koldioxidekvivalenter, medan kvaliteten är ifrågasatt och odlingsjorden riskerar att utarmas. Av artikeln kan man även komma till hur tokigt det är att ensidigt stirra sig blind på koldioxidekvivalenter utan att ta hänsyn till hur naturen fungerar. Följaktligen även faran med att vid ekologisk odling dogmatiskt följa fastställda principer…

Läs mer Läs mer