Browsed by
Kategori: Politik

WHO om Sveriges strategi: Kan vara en framtida modell

WHO om Sveriges strategi: Kan vara en framtida modell

WHO om Sverige Uppdaterad igår 14:28Publicerad 29 april 2020 Intressant att WHO ser vissa fördelar med den svenska hanteringen av Corona-pandemin. Hoppas att det inte bara är vänlig diplomati. Men WHO har rätt i att det är fel att tro att Sverige inte har vidtagit åtgärder. Något som många tjatar om men inte har kunnat studera förhållandena plats – på grund av karantänsbestämmelserna. Men ett problem är att det finns människor bosatta i Sverige som inte har insett situationens allvar,…

Läs mer Läs mer

Högt blodtryck inte orsaken till coronadödsfall!

Högt blodtryck inte orsaken till coronadödsfall!

Högt blodtryck inte orsak! Kunde nog ana detta. När en stor del av den äldre befolkningen har högt blodtryck, är det inte förvånansvärt att högt blodtryck kopplas samman med hög dödlighet. Påminner mig om ett skämtsamt exempel på missbruk av statistik: man blir berusad om man dricker kaffekask med brännvin, kaffe med cognac, o.s.v. Eftersom kaffet är den gemensamma faktorn, kommer man att efter noggrant utförd korrelationskalkyl med stor säkerhet kunna påstå att man blir berusad av kaffe. Blodtrycket och…

Läs mer Läs mer

Greta dömer ut COP25

Greta dömer ut COP25

Jan Westerberg14 december 2019 Helt rätt, Greta! Det blir mest bara snack. Men med allt vattentramp runtom i världen i anslutning till magnifika konferenser och med ungdomliga protester för ett bättre miljöskydd anar världens industriledare redan vad som komma skall och håller redan på – sakta men säkert – att anpassa sin produktutveckling till framtida ännu outtalade krav. Deras mål är att även i framtiden kunna förtjäna pengar och då kan man inte vara lomhörd inför vad den yngsta generationen…

Läs mer Läs mer

Greta Thunbergs budskap

Greta Thunbergs budskap

Jan Westerberg11 december kl. 18:33 Jag förstår inte riktigt nödvändigheten i att Kina och Indien m.fl. måste för att uppnå millimeterrättvisa få upprepa alla misstag som västerländerna har gjort sedan mer än 100 år tillbaka i tiden under den tekniska utveckling som har gett oss det välstånd vi har. Idag har dessa länder tillgång till modernt kunnande och modern teknik, som därtill numera till och med produceras i dessa länder. Miljörörelsen borde åka till kinesiska gränsen med budskapet att ”Det…

Läs mer Läs mer

Sveriges ”demokratiminister”?

Sveriges ”demokratiminister”?

Jan Westerberg 9 december kl. 09:32 Är bästa vägen till framtidens miljöanpassade värld ett enpartisystem med det svenska miljöpartiet i ledningen? Knappast! Amanda Linds demokratisyn är häpnadsväckande och skrämmande. Endast ”rättroende” får man prata med enligt Linds värderingar. En sådan anti-demokratisk uppfattning är inte ovanlig i många andra länder, men knappast gångbar i vår del av världen. Något som också förvånar är att så många utan att reflektera över vad hon säger sväljer detta helhjärtat. Ulf Kristersson, liksom övriga, som…

Läs mer Läs mer

Hållbar samhällsekonomi och ett hållbart samhälle!

Hållbar samhällsekonomi och ett hållbart samhälle!

Efter en debattomgång i Facebook om bl.a. olika politiska systems (vänster/höger) betydelse miljö och klimat kommenterade jag följande inlägg: ”……………………………För mig är det uppenbart att envar politiskt tänkande människa måste fundera på allvar hur en hållbar samhällsekonomi och hur ett hållbart samhälle skall se ut. Man kan inte enbart vara emot utan man måste också vara för någonting och på denna fråga har Hannes av begripliga skäl inget svar. Det behövs politiska visioner. Och ett är säkert – ” marknaden”…

Läs mer Läs mer

Klokare beslut om miljöstyrning av trafiken behövs

Klokare beslut om miljöstyrning av trafiken behövs

Bred kritik mot regeringens förslag om förbud mot dieselbilar  (ref. SVT Nyheter 23/1 2019) Det finns flera skäl till att skynda långsamt i ansträngningarna att ”rädda miljön och klimatet”. I Sverige angriper man motortekniken, diesel – bensin – el m.m., istället för att oberoende därav prioritera utsläpp under produktion och gång. ”Teknikrasism” med tvära kast och helt onödiga felsatsningar som följd. När dieselbilar helt riktigt utpekades som miljömarodörer för 30 år sedan, åtgärdades de på den tiden kända utsläppsproblemen snabbt….

Läs mer Läs mer

Moderaterna har delvis rätt om de svenska klimatutsläppen

Moderaterna har delvis rätt om de svenska klimatutsläppen

Strunt! Om man räknar som Miljöpartiet, har utsläppen minskat när Miljöpartiet har haft hand om regeringens miljöpolitik, medan Moderaterna visar att utsläppen har ökat under samma tid. Skillnaderna är baserade på olika indata, men i detta fall ändå ganska marginella. Så är det ofta. Man väljer det underlag som bäst ger stöd åt egna påståenden. Diagrammen visar närmast, att oberoende av hur man räknar, har regeringens inverkan på utsläppen på kort sikt varit ytterst marginell – trots elcyklar och skrämselpropaganda….

Läs mer Läs mer

Klimatmötet har avslutats

Klimatmötet har avslutats

Nu presenteras nya klimatavtalet Klimatmötet har avslutats och nu börjar förberedelserna inför nästa klimatmöte. Ett stort steg för det globala samarbetet och ett litet steg för klimatet. Bra är att man åtminstone har kommit överens om att rapportera miljöprestanda till varandra. Hur det sedan blir i praktiken är en annan fråga, vilket påminner mig om våra försök medan jag tjänstgjorde inom Mariehamns stad att genom UBC (Union of Baltic Cities) få städer och kommuner inom Östersjöns tillrinningsområde att rapportera om…

Läs mer Läs mer

Flygets miljöpåverkan och järnvägstrafik

Flygets miljöpåverkan och järnvägstrafik

https://pergrankvist.se/2018/01/27/ Mycket bra om flygets miljöpåverkan och klargörande om den mer eller mindre uteblivna höghöjdseffekten inom inrikesflyget i Sverige. Samma måste naturligtvis gälla även för kortare flygningar internationellt över nationsgränserna med turbopropellerdrivna flygplan, som aldrig kommer upp till höga höjder. Även om tyvärr många undantag finns och mängden privata resenärer är stor, reser enskilda normalt inte mer än någon enstaka gång per år till avlägsna mål. Det myckna medellånga och långväga resandet står politiker, tjänstemän och affärsvärlden för. Kanske inte…

Läs mer Läs mer