Browsed by
Kategori: Transporter

Hållbar samhällsekonomi och ett hållbart samhälle!

Hållbar samhällsekonomi och ett hållbart samhälle!

Efter en debattomgång i Facebook om bl.a. olika politiska systems (vänster/höger) betydelse miljö och klimat kommenterade jag följande inlägg: ”……………………………För mig är det uppenbart att envar politiskt tänkande människa måste fundera på allvar hur en hållbar samhällsekonomi och hur ett hållbart samhälle skall se ut. Man kan inte enbart vara emot utan man måste också vara för någonting och på denna fråga har Hannes av begripliga skäl inget svar. Det behövs politiska visioner. Och ett är säkert – ” marknaden”…

Läs mer Läs mer

Klokare beslut om miljöstyrning av trafiken behövs

Klokare beslut om miljöstyrning av trafiken behövs

Bred kritik mot regeringens förslag om förbud mot dieselbilar  (ref. SVT Nyheter 23/1 2019) Det finns flera skäl till att skynda långsamt i ansträngningarna att ”rädda miljön och klimatet”. I Sverige angriper man motortekniken, diesel – bensin – el m.m., istället för att oberoende därav prioritera utsläpp under produktion och gång. ”Teknikrasism” med tvära kast och helt onödiga felsatsningar som följd. När dieselbilar helt riktigt utpekades som miljömarodörer för 30 år sedan, åtgärdades de på den tiden kända utsläppsproblemen snabbt….

Läs mer Läs mer

Moderaterna har delvis rätt om de svenska klimatutsläppen

Moderaterna har delvis rätt om de svenska klimatutsläppen

Strunt! Om man räknar som Miljöpartiet, har utsläppen minskat när Miljöpartiet har haft hand om regeringens miljöpolitik, medan Moderaterna visar att utsläppen har ökat under samma tid. Skillnaderna är baserade på olika indata, men i detta fall ändå ganska marginella. Så är det ofta. Man väljer det underlag som bäst ger stöd åt egna påståenden. Diagrammen visar närmast, att oberoende av hur man räknar, har regeringens inverkan på utsläppen på kort sikt varit ytterst marginell – trots elcyklar och skrämselpropaganda….

Läs mer Läs mer

Flygets miljöpåverkan och järnvägstrafik

Flygets miljöpåverkan och järnvägstrafik

https://pergrankvist.se/2018/01/27/ Mycket bra om flygets miljöpåverkan och klargörande om den mer eller mindre uteblivna höghöjdseffekten inom inrikesflyget i Sverige. Samma måste naturligtvis gälla även för kortare flygningar internationellt över nationsgränserna med turbopropellerdrivna flygplan, som aldrig kommer upp till höga höjder. Även om tyvärr många undantag finns och mängden privata resenärer är stor, reser enskilda normalt inte mer än någon enstaka gång per år till avlägsna mål. Det myckna medellånga och långväga resandet står politiker, tjänstemän och affärsvärlden för. Kanske inte…

Läs mer Läs mer

Ekologisk mat sämre för klimatet?

Ekologisk mat sämre för klimatet?

Återigen ett prov på naturens komplexitet. Dock icke överraskande. Förenklat ger odling med konstgödsel och kemiska bekämpningsmedel – i jämförelse med s.k. ekologisk odling – större produktionsvolymer i förhållande till produktionsareal och koldioxidekvivalenter, medan kvaliteten är ifrågasatt och odlingsjorden riskerar att utarmas. Av artikeln kan man även komma till hur tokigt det är att ensidigt stirra sig blind på koldioxidekvivalenter utan att ta hänsyn till hur naturen fungerar. Följaktligen även faran med att vid ekologisk odling dogmatiskt följa fastställda principer…

Läs mer Läs mer

Klimatångest

Klimatångest

Klimatångest är numera ett så allvarligt problem att man i Sverige har föreslagit att skattemedel skall användas för att folket skall kunna leva med sin ångest. Efter Miljöpartiets försök att utnyttja sommarens exceptionella värmebölja i syfte att skrämma folk till valurnorna för att rösta på Miljöpartiet, ä klimatångest inget oväntat fenomen. I panik söker man nu efter lösningar som ska rädda oss från syndafloden. Problemet är att effekterna är ytterst marginella.

Missbrukade miljöavtryck

Missbrukade miljöavtryck

Är flyget  den värsta miljöboven? Ja, om man lyssnar på miljörörelsen, dvs det svenska miljöpartiet m.fl. Individuellt står flygresorna för en stor del av miljöavtrycket om man frånser allt utom utsläpp av koldioxid och avgaser. Nej, inte värre än andra transportslag om man för ett mera objektivt resonemang. ”Problemet” med flyget är dess exceptionella transporteffektivitet i jämförelse med andra trafikslag. Man reser långt på kort tid och kan därför årligen göra ett stort antal långväga resor. Som privatperson t.ex. mellan…

Läs mer Läs mer

Flygets miljöskatter

Flygets miljöskatter

Luftfarten utmålas av miljörörelsen som en stor miljöfara och klimatbov i jämförelse med andra trafikslag. Faktum är att miljöproblemen – inte bara sådana som berör luftfart – är komplicerade och vid närmare granskning med hänsyn tagen till alla faktorer kan slutsatserna bli något annat än vad som är allmän tro. Denna blogg syftar till att bredda diskussionen om miljö och klimat samt betydelsen av olika åtgärder till skydd för miljön.