Browsed by
Etikett: flygavgaser

Flygets miljöpåverkan och järnvägstrafik

Flygets miljöpåverkan och järnvägstrafik

https://pergrankvist.se/2018/01/27/ Mycket bra om flygets miljöpåverkan och klargörande om den mer eller mindre uteblivna höghöjdseffekten inom inrikesflyget i Sverige. Samma måste naturligtvis gälla även för kortare flygningar internationellt över nationsgränserna med turbopropellerdrivna flygplan, som aldrig kommer upp till höga höjder. Även om tyvärr många undantag finns och mängden privata resenärer är stor, reser enskilda normalt inte mer än någon enstaka gång per år till avlägsna mål. Det myckna medellånga och långväga resandet står politiker, tjänstemän och affärsvärlden för. Kanske inte…

Läs mer Läs mer

Flygets miljöskatter

Flygets miljöskatter

Luftfarten utmålas av miljörörelsen som en stor miljöfara och klimatbov i jämförelse med andra trafikslag. Faktum är att miljöproblemen – inte bara sådana som berör luftfart – är komplicerade och vid närmare granskning med hänsyn tagen till alla faktorer kan slutsatserna bli något annat än vad som är allmän tro. Denna blogg syftar till att bredda diskussionen om miljö och klimat samt betydelsen av olika åtgärder till skydd för miljön.